OPPO-tips #1

oppo_tip_1

Du vet väl att du kan se dagens förbrukning av mobildata längst ner i notifierinsgfältet i ColorOS? Har du angivit din månatliga datamängd som ingår, ser du även hur mycket du har kvar. För att ange mängd, gräns för varning och dag för återställning av mängd, gå in på Säkerhetscenter -> Dataövervakare.