AOSP för Find 7/7a uppdaterad

AOSP Find 7

AOSP rommen från OPPO för Find7 och Find 7a har blivit uppdaterad, även om det ursprungligen sades att den inte skulle uppdateras. Detta får ju anses som mycket goda nyheter, efterfrågan kanske överträffade OPPO’s förväntningar? Länkar för nedladdning finns inne i artikeln som vanligt.

Ladda ner AOSP 1.1 under Firmware eller på OPPO Forums